Tankfordon

I Laatusäiliöt business portfolio är fordonen indelade i fyra huvudkategorier: fordon för brandfarliga vätskor, gasfordon, kemiska industrin och oklassificerade tankfordon. Förutom svetsning innefattar tillverkning, modifiering och reparation av tankfordonet alla tillämpningar av pneumatik, hydraulik, el, automation och informationsteknik. Vår produktion är utformad för att ta hänsyn till alla nuvarande kvalitetskrav och föreskrifter. Produktdesign har gjorts tillsammans med kunderna med hänsyn till industrins allmänna utveckling.


Verkstadstjänster

Företaget har en mycket effektiv linje för regelbundna inspektioner och kalibreringar. De nya anläggningarna är utformade för att vara effektiva vid placering av enheter och genomströmning. Företaget kan reparera, förse kunder med reservdelar och ge service med förmågan att reagera på snabb och flexibel service. Lahti har sin egen linje för periodiska inspektioner och mätarkalibreringar.