Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS)

Har fokus på gas, drivmedel och andra vätskor som transporteras på hjul. Vi tillverkar cisterner, gör reparationer, erbjuder service och utför omändringsarbeten. Med den yrkeskunskap vi har sköter vi också om planeringen av transportfordonens tillverkning och omändrings arbeten samt reservdelsförsäljning.

Vår hemmamarknad är Finland och Sverige.

Våra kunder från vår hemmamarknad är tankbils åkerier. Hämeen laatusäiliös verksamhet baserar sig på kunders egna beställningar. En lätt organisation möjliggör snabb och smidig service. Investeringarna på kvalitet, nya utrymmen och utbildning av montörer ger det bästa resultatet i ett långsiktigt samarbete.

Utrymmen och maskinpark

Företagets utrymmen finns i Lahtis. Vi har en produktionsyta på 700m2. Dom viktigaste maskinerna är travers, särskilda skärmaskiner samt pressar för bearbetning samt svets utrustning. Till vår utrustning hör även en officiell volym mätnings apparatur med tillhörande tank samt tryck test anordning.