LAATUSÄILIÖT OY

Tillverkning, service och omändringsarbeten

Vi är en flexibel tanktillverkare, ger service och gör omändringsarbeten. Vi levererar lösningar till bränsle, gas och kemikalie transport segmentet.